Groep
Stichting Sallands Erfgoed
13/04/2011
164

Stichting Sallands Erfgoed

  

Stichting Sallands Erfgoed
De Stichting Sallands Erfgoed is opgericht om het streekeigen landschap van Salland met zijn boerenerven te behouden en te stimuleren. De Stichting zoekt naar nieuwe mogelijkheden tot renovatie, herbouw dan wel hergebruik van gebouwen. Op dit moment verdwijnt er in hoog tempo eeuwenoud Sallands cultureel erfgoed. Met het starten van diverse projecten samen met de bewoners is het mogelijk om Salland als levendige en herkenbare streek te behouden. Sloop is soms onvermijdelijk, maar vaak kan het ook anders. Regelgeving, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en passende nieuwbouw wanneer renovatie geen optie meer is ondersteunen het behoud van het landschap. Herstel van het kleinschalige, afwisselende landschap geeft Salland kleur.

Wie zijn wij
Jonge mensen met hart voor Salland. Ons bestuur telt mensen uit de historische wereld, de makelaardij, de agrarische sector en andere bewoners van het Sallandse land.

Voorzitter Maureen Fakkert
Secretaris Elleke Brinkman
Penningmeester Hans Koldewijn
Ewout van der Horst
Robert Kemper
Babke Schoneveld
Bert Terlouw

Het doel
Ondersteunen van mensen die zich inzetten voor het behoud van Sallands Erfgoed en met name het stimuleren van behoud van boerderijen en erven van voor 1940.

Wat gaan we doen
Het Sallandse landschap op de kaart zetten! Het in beeld brengen van de boerderijen en erven die er nog zijn en het beschikbaar stellen van nuttige informatie en kennis via het internet.

We proberen krachten te bundelen en met initiatieven te komen om boerderijen en hun erven te bewaren en te onderhouden voor de toekomst. We willen met zorg en oog voor kwaliteit een bijdrage leveren aan cultuurbehoud voor en door de inwoners van Salland.

Met concrete activiteiten zoals documentatie van streekeigen bouw, subsidie voor rieten daken, het opzetten van een depot voor bouwmaterialen en excursies betekenen we dan ook wezenlijk iets voor het landschap, de boerderij en inwoners van Salland.

Wat kunt u doen?
Help mee aan het behoud van het nog bestaande Sallands Erfgoed! Wordt donateur van de Stichting of meldt u aan voor één van de verschillende werkgroepen binnen de Stichting. U bent al donateur voor slechts € 10,- per jaar. We stellen uw hulp zeer op prijs!

Donateurs ontvangen 4 keer per jaar onze digitale nieuwsbrief en worden tevens uitgenodigd voor praktische cursussen en excursies naar bijzondere plekken in Salland.